Δίπλωμα μοτοσυκλέτας 50cc

Όσοι κατέχουν άδεια οδήγησης για 50cc πρίν τις 19/01/2013 πρέπει να το μετατρέψουν σε κοινοτικού τύπου (κάρτα) εντός 2 ετών, αλλιώς παύει η ισχύς του.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • 4 φωτογραφίες έγχρωμες – τύπου ελληνικού διαβατηρίου
  • Αίτηση (Επικυρωμένη)
  • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (Επικυρωμένη)
  • Παράβολα €50 (εάν δεν υπάρχει άλλο δίπλωμα), €30 και €18 (εάν δεν υπάρχει άλλη άδεια οδήγησης)
  • Παράβολο για παθολόγο €10 και οφθαλμίατρο €10
  • Α.Φ.Μ.
  • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου επικυρωμένη

Οχήματα κατηγορίας

 

Peugeot V-CLIC 50cc