Δίπλωμα Ταχύπλοου Σκάφους

Δίπλωμα ταχυπλόων σκαφών από 5 έως 15 μέτρα μήκος, με θεωρητική εκπαίδευση μέσω online test και με βοηθήματα σχεδίων χαρτών, αλλά και πρακτική εξάσκηση με σύγχρονο σκάφος συνδυάζοντας την με εκμάθηση του GPS.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Τρεις (3) φωτογραφίες διαβατηρίου
  • Μία (1) φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης επικυρωμένη
  • Μία (1) φωτοτυπία Ταυτότητας (αστυνομικής) επικυρωμένη
  • Μία (1) Υπεύθυνη Δήλωση από Λιμενική Αρχή
  • Δυο (2) παράβολα των €3 (συνολικά €6)
  • και μετά ορίζεται η ημερομηνία εξέταση

Οχήματα κατηγορίας

 

Σκάφος JEANNEAU CAP CAMARAT 515 AV515