Οι Εκπαιδευτές

 

 
 Χατζηδημητρίου Ιάκωβος

Διευθυντής σπουδών Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης.

Εκπαιδευτής από το 1996.

 

 Μαραγκέλλης Θεόδωρος

Εκπαιδευτής από το 2000.

 

 

 
 Μαριγλής Στρατής

Εκπαιδευτής από το 2006. 

 

 
 Χατζηδημητρίου Ιάκωβος (του Ευαγγέλου)

Εκπαιδευτής από το 1997.