Α – Δίπλωμα μοτοσυκλέτας (22+ ή 24+)

Το δίπλωμα αυτό χορηγείται με όριο ηλίκιας τα 24 έτη ή τα 22 αν υπάρχει άδεια αδήγησης τύπου Α2 για τουλάχιστον 2 χρόνια.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • 4 φωτογραφίες έγχρωμες – τύπου ελληνικού διαβατηρίου
  • Αίτηση (Επικυρωμένη)
  • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (Επικυρωμένη)
  • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου (Επικυρωμένη)
  • Α.Φ.Μ.
  • Παράβολα €50 (εάν δεν υπάρχει άλλο δίπλωμα), €30 και €18 (εάν δεν υπάρχει άλλη άδεια οδήγησης)
  • Παράβολο για παθολόγο €10 και οφθαλμίατρο €10
  • Διπλότυπο είσπραξης €27,02 (άν υπάρχει άλλη άδεια οδήγησης) από Δ.Ο.Υ.

Οχήματα κατηγορίας

Kawasaki ER 600